Ok

Ok
Igen Nem
Ok Mégsem
Ok Mégsem
Bejelentkezés
Bejelentkezés
Nyelv kiválasztása
Angol (English)
Magyar
Szlovák (Slovenský)
Utoljára látogatott
Termékek
Új termékek
Akciós termékek
Kifutó termékek
Márkák
Barkács
Elektronika
Műszaki cikk
Hangtechnika
Otthon, szabadidő
Autó
Szezonális
Rólunk Regisztráció Kapcsolat Gy.i.k. Szállítási feltételek Szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat
Köszönjük
rendelését!
Új termékek
Akciós termékek
Kifutó termékek
Márkák
Összes kategória
Barkács
Elektronika
Műszaki cikk
Hangtechnika
Otthon, szabadidő
Autó
Szezonális
Rólunk Regisztráció Kapcsolat Gy.i.k. Szállítási feltételek
Általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Globiz International Kft.
székhelye: 4031 Debrecen, Határ út 1/C,
cégjegyzékszáma: 09-09-005586,
adószáma: 11557324-2-09,
HUF pénzforgalmi száma: 10300002-34607815-00003285 IBAN: HU72,
elérhetősége: info@globiz.hu, +36 52 50 30 50,
képviseli: Szilágyi János ügyvezető igazgató önállóan, a továbbiakban: Szolgáltató

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a globiz.shop, globiz.hu, globiz.sk, globiz.info domain neveken üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Globiz Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Szolgáltató kizárólag kis- és nagykereskedőket, gyártókat és szervizeket szolgál ki. A Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A regisztrációval a Szolgáltató Partnere tudomásul veszi és elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. A hozzáférési adatok átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a hozzáférési adatok tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A regisztrációval a Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

A Globiz Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A Globiz Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Globiz Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Globiz Webáruházban érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés” gombra kattintással jön létre. A Felek között ily módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. Ügyfélszolgálat: Globiz International Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 4031 Debrecen, Határ út 1/C
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 08:00 - 16:30
Telefon: +36 52 50 30 50
Telefax: +36 52 50 30 51
Weboldal: www.globiz.shop
E-mail: info@globiz.hu

2. Regisztráció
2.1. A Globiz Webáruházban, a Regisztráció menüpont alatt található űrlap útmutató szerinti kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a Globiz Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik harmadik fél számára.
3. Megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasításai a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhető meg részletesen. Ha a Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha a Partner bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles a Szolgáltató vevőszolgálatánál, majd a Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben a Partnernek a Globiz Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal a Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az előző pontban vagy a webshop kapcsolat menüpontjában találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szortiment, illetve egyéb kedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak.

3.3. A Szolgáltató a Globiz Webáruházban megrendelt és raktáron lévő árut belföldön házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla nettó értéke eléri a 10 000 (tízezer) forint összeget. A Szolgáltató kizárólag a 13-óráig leadott megrendelések szállítását vállalja a következő munkanapra, minden 13-óra után érkezett megrendelést két munkanapos szállítási határidővel teljesíti. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A nettó 50 000 (ötvenezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 50 000 (ötvenezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhozszállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.)

Amennyiben a megrendelés nettó 50 000 (ötvenezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a Partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítására vagy törlésére a vevőszolgálatos kollégával történő egyeztetés után kerülhet sor.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Globiz Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

3.4. A Globiz Webáruházról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Globiz Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges esetekben előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott napon napközben, ezzel követve, reagálva a gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a Globiz Webáruházon összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített éppen aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó áreltéréseket visszamenőlegesen a Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait nem módosítja. Mindezek mellett bárminemű módosítás a már megrendelt (korábban a Globiz Webáruházon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner írásban elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap). A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés e-mailben történő visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, nem köteles kötbért vagy egyéb díjat fizetni a Szolgáltatónak.

3.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.8. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner írásban elállhat a Szerződéstől. A Partner abban az esetben is elállhat – írásban - a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben a Szolgáltató mindent elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

3.9. A rendelt termékek helyszíni átvételét a Szolgáltató munkanapokon 8:00-től 16:30-ig, 4031 Debrecen, Határ út 1/C szám alatti telephelyén biztosítja. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér egy előre megadott időpontra, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szolgáltató a megadott és visszaigazolt időponttól számított 2 munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével - amennyiben a Partner nem veszi át az árut - a megrendelés törlésre kerül. Ebben az esetben amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.
4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek
4.1. A Globiz Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig megkezdi a kiszállítást a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner - előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (4031 Debrecen, Határ út 1/C). Amennyiben a megrendelt árut a Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés a Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át a Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, a Szolgáltató telephelyén.

4.2. A Szolgáltató a munkanapon délután 13 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben a Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni.

4.3. Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalással történő fizetésre. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzes fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számolhat fel.

A késedelmi kamat a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - külföldi pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke, amelyet a Szolgáltató késedelmi kamatértesítő levélben küld meg a Partner részére. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Ha a Partner a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint a Partnertől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére megfelelő összeget követelni. Ennek teljesítése Partnert nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben a Szolgáltató a költségátalányt érvényesíteni kívánja a Partnerrel szemben, úgy azt megfelelő számviteli bizonylattal kiterheli a Partnerre. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (A Weboldalon a „Kapcsolat” menüpontban található telefonszámon és email címen). A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.4. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (GLOBIZ International Kft.) által használt ragasztószalaggal van leragasztva, a dobozon felbontás nyoma nem látszódik. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.5. A Partnerek számára a Szolgáltató kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos; valamint a különböző kiárusításokban vásárolt termékek, stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

4.6. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy az ÁFA-törvény 177. §-ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem minden esetben írja alá és nem feltétlen látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek.

4.7. A Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként - de nem kizárólagosan - olyan esetekre vonatkoznak, amikor Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés, számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Szolgáltató által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult a Szolgáltató számlakorrekciót kezdeményezni. A Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.

4.8. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy a Szolgáltató kizárólag az átutalásos számlák átvételére jogosult és azonosított személyeknek biztosít átutalásos kondíció esetén számla és áruátvételt. A jogosult személy lejelentése előzetes írásbeli nyilatkozathoz kötött, amelyet a Partner cég ügyvezető igazgatója, vagy cégjegyzésre jogosult személye tehet meg. A Partner cég ügyvezetőjének, vagy a cégjegyzésre jogosult személynek a Szolgáltató által elkészített nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia, majd visszajuttatni a Szolgáltatónak a Partner cég aláírási címpéldányával együtt. Amennyiben cégjegyzésre jogosult személy, vagy ügyvezető igazgató saját személyét is jogosulttá teszi számlaátvételt illetően, úgy saját adatai tekintetében is nyilatkoznia kell. A nyilatkozaton meg kell jelölnie a jogosult személy nevét, valamint fényképes igazolványának (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) számát. Szolgáltató a számlaátadás során minden esetben felmutatásra kéri a fényképes igazolványt a jogosult személy igazolásának céljából. Szolgáltató kijelenti, hogy a Partnerek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a fenti célból a vonatkozó, hatályos adatvédelmi jogszabályokban mindenben megfelelően kezeli. Valamennyi adatrögzítés és/vagy módosítás a Szolgáltató írásbeli vagy szóbeli visszaigazolása után lép életbe. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szabályozás teljesítésének elmulasztásából eredő valamennyi kár a Partner céget illetve annak vezetőjét terheli és a Szolgáltató előre elutasít mindenféle kárigényt, amely a hiányos vagy hanyag tájékoztatásból fakad.
5. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában a Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt, ám a Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, nem köteles a terméket kicserélni, visszavásárolni.
6. Egyéb információk


6.1. A Globiz Webáruház egyedi fejlesztésű információs rendszer (webáruház), biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, adatvesztésért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, mobil eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a Partner nyilatkozhat arról, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a szerződő Felek értékhatártól függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

6.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pl. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy a Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

6.7. Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.